Bankroll Management

Bankroll Management

För att kunna bli en profitabel spelare är det av yttersta vikt att hålla koll på sin så kallade bankrulle. Bankrullen är det viktigaste redskapet tillsammans med jakten efter profitabla odds som du som spelare har då detta är din plånbok av pengar. Precis som annars är troligtvis denna bank inte obegränsad. Pengar växer inte på träd och därför är det av vikt att hushålla med sin spelkassa. Ett par viktiga punkter att ta hänsyn till vad gäller just Bankroll Management kommer vi här nedan att ta upp.

Bankrulle strategi
Det finns en gyllene väg att gå för att bli en vinnande spelare i längden inom sports betting. Investera aldrig mer än max 5% av din totala spelkassa där normalfallet är att procenten bör hamna någonstans mellan 2-3! Det innebär i korthet att har du 1000 kronor totalt att spela för är ditt maxbet 50 kronor medan medelvägen är dryga 20-30 kronor per spelobjekt som också bör vara summorna som används oftast.

Nyckeln är att alltid försöka hålla sig till just sin nivå och inte sväva iväg. Att hantera vinster på rätt sätt är minst lika viktigt som att hantera förluster då chansen annars är att man som spelare vågar ta större risker om det helt plötsligt börjar gå bra och pengarna rullar in i strid ström. Löser du som spelare att forma dina spel kring denna strategi att vara konsekvent i ditt bettande tillsammans med vikten av bra odds har du kommit en lång bit på väg mot att kunna bli just en profitabel spelare.

Sannolikheten att du som spelare kommer vinna alla spel du lägger är inte speciellt trolig. Uttrycket varians används ofta i dessa sammanhang vilket kort och gott innebär att hur bra spel du än hittar finns fortsatt risk att spelet inte sitter. Det kan till och med gå flera dagar innan den negativa spiralen bryts med massor av förlorade spel. Detta är vanligt och ingenting att egentligen brusa upp över. Vikten av tydlighet och disciplin i dessa fall blir därför helt avgörande. Se bettingen som ett maraton snarare än ett 100 meterslopp. Vill du bli en vinnande spelare i längden är det över lång tid som dina spel ska analyseras.

Sammanfattning

  • Använd Bankroll Management tillsammans med disciplin för att i längden bli en profitabel sportsbetting-spelare.
  • Överskrid aldrig 5 procent av din totala spelkassa per spelobjekt.
  • Majoriteten av dina spel bör ligga mellan 2-3%.
  • Överskrid aldrig dina ramar och tillika procent av spelkassan. På detta sätt hindras du som spelare från att jaga ikapp förlorade pengar och kan långsamt åter vandra till plussidan igen.
  • Bokför dina spel och därmed dina utgifter kontra inkomster. På detta sätt kommer du över tid kunna se huruvida du är en profitabel spelare eller inte och dessutom kunna anpassa ditt spel efter vad just du är bra på.