Dags för Svenska Spel och ATG att gallra bland sina säljare?

Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Idén med andelsspel är verkligen tilltalande. Genom att slå dig ihop med andra – kompisar eller anonyma främlingar – kan du vara med på lite större system och ha en realistisk chans att vinna stort. Vare sig det handlar om Spela Tillsammans eller butiksandelar har detta ett stort värde för många av oss.

Så länge du köper andelar från en spelläggare som själv köper in sig i sina system och har som överordnat mål att vinna pengar för sina kunder är allt gott och väl. Så är det till exempel i Stugan, och säkert också i en del andra communitys.

Dessvärre kryllar marknaden också av oseriösa aktörer som har en helt annan prioritering – nämligen att maximera omsättningen och därmed sin egen provision. Marknadsföringen är aggressiv och direkt vilseledande.

Så här kan det se ut på Facebook:

Eller så här:

Nästan undantagslöst redovisar de sina ”vinster” för en viss period utan att göra något avdrag för insatserna. Skulle de göra det skulle det nämligen visa sig att förlusterna är massiva.
För spelarna, vill säga.
Själva kan de dra in en hygglig månadslön, i stort sett helt arbetsfritt.

Flertalet spelläggare använder sig av ett upplägg för TT och PP där man spikar den största eller näst största favoriten i omgången och helgarderar övriga matcher, vilket innebär 2 187 rader.
Sedan säljer man 8 st andelar á 301 kr.

Om du är snabb på huvudräkning kanske du noterar att 8 x 301= 2 404 kr?
De felande 221 kronorna är provision som går rakt ned i spelläggarens ficka.

De flesta av er som läser det här inser genast intuitivt att ett system med alla tecken utom två aldrig kan vara lönsamt. Det finns flera anledningar till det:

  • Det sållar inte bort särskilt många dåliga rader av de 6 561 möjliga. Tvärtom tenderar spikvalet (den största eller näst största favoriten, som inte sällan är överstreckad) att sortera bort väldigt många lönsamma rader.
  • Mer än varannan TT-omgång har en utdelning under 2 000 kr, vilket ska sättas i relation till systemkostnaden om 2 404 kr.

Men många människor – kanske särskilt presumtiva kunder till spelläggare som dessa – är inte så teoretiskt lagda och behöver empiri. Jag bad därför Stugans eminente IT-gud Mårten Erlandsson backtracka dessa system mot de historiska TT-omgångar han har data från.

Så här skulle utfallet ha blivit för den som spikat näst största favoriten (att spika den största ger ett ännu sämre utfall) och helat resten över 1 251 omgångar. Spelläggarens provision är medräknad:

Insatser:    3 007 404 kr
Vinster:      2 361 261 kr
Resultat:    -646 146   kr
ROI:             -21,5%

Noterbart är att systemen sitter 818 av de 1 251 omgångarna. Men i 570 av dessa (69,7%) täcker vinsten inte insatsen!
Det spelar dock mindre roll för spelläggaren, som med sin provision totalt över serien gör en vinst om 272 218 kr.
Och kan skrävla med att han vunnit 2,3 mille på sina system …

Jag roade mig lite med att räkna på spelläggaren i exempel 1. Han hävdar att ”allt satt i går” och det torde ju inkludera TT. Utdelningen där var 948 kr, så det han skryter med är att hans kunder fick tillbaka 118,50 kr på investerade 301 kr.

I dag spikar han Liverpool på TT och Frölunda på PP. Eftersom lagen står i 2 ggr pengarna så har han 75% chans att få 8 i dag med, och 25% chans att sätta både TT och PP.
Likväl är hans kunders förväntade resultat att förlora 1 034 kr.

Just den här spelläggaren verkar köra ett TT och ett PP dagligen, samt två system varje ST- och EU-omgång. På 13-rättsspelen kostar andelarna (12 st) runt 320 kronor.

Han tjänar i så fall 700 kr per omgång för stryket och EU, och 436 kr om dagen på TT/PP.
Det summerar till ca 20 500 kr i månaden.

Jag tror inte att den här sortens falska marknadsföring av garanterat förlorande spel är något som ATG eller Svenska Spel önskar sig eller vill bli förknippade med. Men händelsevis gynnar det bolagen när affiliates och deras kontrakterade spelläggare gör allt de kan för att omsätta maximalt.

Nu tycker jag att det är dags för dem att ta ett större ansvar för hur deras spel säljs!

/Johan Kretz

Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Chatta