ROI

Hur fungerar ROI?

ROI är ett uttryck som används frekvent när det kommer till bland annat sports betting. ROI eller Return On Investment som förkortningen betyder är krasst avkastning på din investering. ROI:en kommer noteras som en procentsats eller avkastning i pengar och visa på hur bra du är som spelare.

Metoden räknar ut en snittvinst. Har du spelat exempelvis 1000 spel under ett års tid med en flatbet (läs mer om detta i kapitlet Terminologi) på 100 kronor med 5000 kronor i total vinst så visar din statistik en ROI på 105%. Rent konkret innebär det att du som spelare genererat en vinst om 5 kronor per satsad hundralapp. ROI:en kan skrivas på andra sätt än just 105%, 5% är också vanligt men det viktiga är såklart att informationen för din egen skull kommer fram.

ROI

Hur räknar man?

Att räkna ut sin return on investment är enkelt. Siffrorna du behöver är nettovinsten, omsättningen samt, om man vill, antalet spel placerade.

I ovan exempel har vi alltså en vinst på 5000 kronor och en omsättning på 1000 x 100 kronor = 100 000 kronor.
5000 (nettovinsten) delar vi med den totala omsättningen (100 000 kronor) vilket genererar siffrorna 0,05 = ROI 105 procent.

Skulle det visa sig att ditt spelande över tid inte genererat någon avkastning i positiv bemärkelse kan man utifrån ovan beräkning få fram en negativ ROI. På samma sätt (nettoförlusten säg 5000 kronor) divideras med omsättningen (100 000 kronor) och vi får nu fram ett resultat som visar -0.05 i stället vilket är samma sak som en ROI på 95% och således ett negativt utfall då 100 motsvarar noll.

Med ovan siffror är det därefter enkelt att räkna ut sin profit per spel. Med en vinst om 5000 kronor och 1000 spel så tar du helt enkelt 5000 dividerat med antalet spel (1000) och du får fram en summa på 5 kronor i vinst per spel.

Vilken ROI ska man vara nöjd med?

Att gå plus på sportsbetting över tid är ingen enkel uppgift. Generellt ökar svårighetsgraden att hålla en hög avkastning desto högre upp i seriesystemen du spelar. Att vinna i längden ska överlag anses som ett klart godkänt resultat. 101% i ROI är således bra medan 110 procent är helt suveränt. Viktigt att komma ihåg är dessutom volymen som har en ytterst stor betydelse. För att få en överblick och kunna dra någon större slutsats över sin eller någon annans prestation anses 500 spel av många bettare som den gyllene gränsen för att kunna urskilja en profitabel spelare över tid. Få spel innebär såklart en högre varians och att ROI:n också kan sticka ut desto mer.

Sammanfattning

  • ROI, Return On Investment, är ett instrument för att beräkna avkastning på ditt spelande.
  • Metoden beräknar framgång, framförallt, över tid och är ett utmärkt sätt att se om man är en vinnande spelare i längden.
Chatta