Team klonk

Team Klonk – Vilka är vi?

Team Klonk – produktfaktablad

Vilka är vi?
Vi som tagit initiativet till Team Klonk är Terry Feiff och Johan Kretz.
Terry som är kapten och den som har sista ordet vid systemkonstruktionerna, har levt på spel sedan 1990-talet och är på gång med att ge ut en bok om ämnet. Johan är relativt ny inom poolspel men har en bakgrund inom pokern och är aktiv på The Gambling Cabins Facebooksida.

Team Klonks andelar hitta du på Stugans andelssida.

Vad gör vi?
Team Klonk gör stora system, vanligtvis ca 20 000 rader, för Stryktips och Europatips.

Hur byggs systemen och hur ser de ut?
Team Klonks system är reducerade från ett högre radantal än 20 000, ofta är systemramen 39 366 rader. Reduktionsmetoden bygger inte sällan på en begränsning av antalet favoriter som får vinna sina matcher.

Ett typiskt Team Klonk-system kan vara byggt av 3 spikar, 1 halvgardering och 9 helgarderade matcher med utgångstecken.

Varför reducerar vi?
Det sänker systemkostnaden. Men framför allt försvinner olönsamma rader. I ett oreducerat system lämnar man in ett stort antal rader som vid 13 rätt kommer att ge en mycket låg utdelning. Om den landar under 70 000 kr är sannolikheten hög för att det inte blir någon 10-rättsutdelning.
Eftersom 25% av vinstplanens värde finns hos 10:orna innebär det att dessa rader bara spelar om 75% av potten. De får därför ett negativt väntevärde.
Team Klonk kapar bort dessa rader.

Vart lägger vi ribban?

Team Klonk försöker bygga systemen så att alla rader ska kunna ge en 13- rättsutdelning om minst 200 000 kr.
Nedsidan är att i väldigt favoritbetonade omgångar har våra system ingen chans alls att få 13 rätt. Uppsidan är att när vi får 13 rätt är vår medelutdelning högre än den som svenska folket får över tid.

Hur väjer vi tecken?
När vi väljer och väljer bort tecken är grundbulten spelvärde. Spelmarknaden, och i synnerhet s k oddsbörser (t ex Betfair Exchange) har över tid visat sig ha en mycket god förmåga att bedöma sannolikheterna för olika utfall. När svenska folkets streckfördelning avviker från dessa sannolikheter uppstår spelvärde – positivt eller negativt.

När det gäller spikar använder vi en mix av värdespikar och ”åsnespikar”. De senare tillåts ha negativt spelvärde och har som enda uppgift att ta oss till 13 rätt och ge utrymme för fler tecken i matcher där vi tror att det kan skrälla.

När spelar Team Klonk?
I första hand i omgångar där mervärde tillförts i form av Jackpot eller rullpott, men även i andra omgångar som bedöms som attraktiva, till exempel om omsättningen ser ut att bli hög och många matcher ser ut att bli felstreckade.

Hur ofta kan vi förvänta oss 13 rätt?
I ett oreducerat system (till exempel 59 049 rader med 3 spikar och 9 helgarderingar) är det enkelt att räkna fram sannolikheten för 13 rätt: dividera bara 1 med produkten av spikarnas vinnarodds. Är de 1,5 och 1,8 och 2,4 så blir totaloddset 6,84 och vi förväntas få 13 rätt ungefär en gång av sju.

Men eftersom vi spelar reducerat kommer vi inte alltid att få 13 rätt även om spikarna sitter. Den exakta sannolikheten är svår att beräkna och beror på vilka rader vi reducerat bort, men vår målsättning är att åtminstone lyckas en gång av 20.

Som påpekats tidigare kommer vi inte att få 13 rätt de gånger utdelningen är låg. Nedan ett diagram över hur utdelningarna fördelat sig på Stryk- och Europatips de senaste 250 spelomgångarna.

Vad kommer andelarna att kosta?
Det kan variera, men vanligtvis kring 400 kr eller strax däröver. Lägre andelspriser innebär mindre system, och det är vi i nuläget inte inriktade på att syssla med. Lagmedlemmar får köpa max 5 andelar av totalt 50.

Team Klonks andelar hitta du på Stugans andelssida.

//Team Klonk

Team klonks andelar till lördagens Stryktipsjackpot!

Chatta