PLO: Flopp - Turn - River (postflop)

Flop

Vi fortsätter här på scenariot från tidigare och du har blivit synad av två spelare, knappen och stora mörken, samtidigt som lilla mörken har lagt sig. Det ligger nu 1100 i potten (350×3 +50 från lilla mörken). Lilla mörken väljer nu att betta ut 1000 och det är din tur att agera. Du kan nu välja att syna 1000, eller att höja till maximalt 4100 (3×1000 +1100 som låg i potten sedan tidigare).

Turn

För enkelhetens skull så är ni alla 3 kvar i potten och det ligger 4100 i mitten efter att du och knappen har synat. Anledningen till att man lägger till “eller största” i  “3 gånger det sista (eller största) bettet plus resten” är om en spelare skulle vara all in men ha mindre marker än vad någon bettat innan.

Låt säga att du och lilla mörken har checkat till knappen som väljer att betta 3500 på river, lilla mörken väljer då att syna all in för 2000. För att få fram hur mycket du får höja här så tar du alltså det största bettet, 3500×3=10500 “plus resten”. Resten i det här fallet är det som tidigare låg i potten (4100) plus lilla mörkens all in (2000). Så om du väljer att “potta om” här så blir det alltså: 10500+4100+2000=16600. Logiken här är samma som tidigare, dvs att du först lägger in synen på 3500 och sen räknar ihop allt och lägger in den summan.

River

Bettingen på river skiljer sig inte från flopp eller turn. Precis som i Texas så är det showdown efter bettingrundan på river och spelarna visar sina kort och den bästa 5kortshanden vinner potten.

Chatta