Varians i Poker

Dags för ämnet på allas läppar. Hur många gånger har man inte hört någon nämna ordet varians när det går emot. Men vad betyder det egentligen? Kan variansen verkligen vara så stor i poker?
Allt detta ska vi försöka svara på så tydligt som möjligt i den här artikeln.

Enkelt förklarat kan man säga att variansen är skillnaden mellan vårt förväntade genomsnittliga resultat långsiktigt och de olika potentiella utfallen kortsiktigt. Om du till exempel spelar en hand där du hamnar all in för 1000$ med AA mot KK i en 2000$ pott, så förväntas du få tillbaka 1639$ ur den potten. Ditt förväntade resultat är alltså +639$ om man tänker bort rejken. Vinner du handen har du alltså fått 361$ mer än du förtjänar och förlorar du handen ha du fått 1639$ för lite.

Simulerar man denna situation en miljon gånger, så kommer det jämna ut sig och nästan vara exakt “rättvist”. Men i ett kortare perspektiv, så kan det verkliga resultatet skilja sig enormt, gentemot det förväntade. Det är vad vi kallar varians.

Turneringsvarians

För att ge er en tydligare bild över hur stor variansen kan vara i poker, så ska vi ge oss in i turneringens värld. Här finns det framförallt två variabler som påverkar hur stor variansen kan vara och det är din förväntade Roi (Return of investment) och storleken på turneringen (Antalet deltagare). Även rejken har en inverkan på variansen eftersom den äter på din winrate. Vi tar ett exempel nedan där vi jämför två olika turneringsspelare.

Räkneexempel:

Spelare 1: “Big field Bengt”

Inköp: 215$
Förväntad ROI: 30%
Storlek på turneringar: 5000 spelare (i snitt)
Antal betalda: 13%
Antal turneringar: 5000

Simulerar vi detta exempel 10000 gånger med hjälp av primedopes varianskalkylator kommer vi fram till följande:

  • Totala inköp: $1,075,000
  • EV: +$322,500
  • Sannolikhet att gå back: 11% (1064 av 10 000 simuleringar)
  • Möjliga utfall i 99,7% av fallen: Mellan -$294,340 och +$1,275,090

20 Random utfall för Bengt:

Spelare 2: “Tight is right Tim”

Inköp: 215$
Förväntad ROI: 30%
Storlek på turneringar: 500 spelare (i snitt)
Antal betalda: 13%
Antal turneringar: 5000

Simulerar vi detta exempel 10000 gånger med hjälp av primedopes varianskalkylator kommer vi fram till följande:

  • Totala inköp: $1,075,000
  • EV: +$322,500
  • Sannolikhet att gå back: 0% (5 av 10 000 simuleringar)
  • Möjliga utfall i 99,7% av fallen: Mellan +26,300 och +$652,750

20 Random utfall för Tim:

Slutsats av räkneexemplet

Som ni ser i fallen ovanför så har båda spelarna samma förväntade vinster i det långa loppet, men Bengt kommer uppleva lite mer Rock’n’Roll än tight Tim. Både uppsidan och nedsidan är större om du spelar turneringar med många deltagare. För att ha chansen att vinna riktigt mycket pengar, så får man även riskera att det inte blir några pengar en del av gångerna. Vi vet att många känner att de har varit inne i tuffa perioder och känt att gudarna har spottat er i ansiktet. Faktum är att ni troligtvis upplevt en kombination av otur och spelat för stora fält, samtidigt som ni haft lite mindre edge/roi än ni trott.

Så genom att gå ned någon nivå, se till att mixa in turneringar med ett par hundra deltagare i era scheman. Så kan ni snabbt skapa en skön krockkudde, som gör resan lite bekvämare. För i slutändan handlar egentligen allting om vad man har för avkastning och inte om vad det är för förstapris eller garanterad prispott. Kolla dessutom på antalet turneringar. Vi snackar 5000 turneringar. Hur många hinner du med på en månad till exempel? Sen menar vi inte att ni ska kliva dessa turneringar helt, eftersom du oftast har bättre förväntad avkastning i de stora turneringarna (oftast fler dåliga spelare kontra bra spelare) samtidigt som det är en fin krydda att vet att man kan vinna riktigt stort som Bengt!

Slutord

När vi gör dessa simuleringar så använder vi i gambling cabin oss av https://www.primedope.com/ som har kalkylatorer för båda turneringar och Cash Games. De har även en gratis ICM kalkylator. Gå in och lek runt lite med dessa för att få ett bättre grepp om din situation. Ett mycket bra verktyg om man vill förstå sig på variansen i poker bättre.

Chatta