PLO: Före flopp (Preflop)

Fore Flopp

Mörkarna är 50-100 och du är först att agera. I det här enkla exemplet så räknar man alltså 3×100 “plus resten” där resten är 50.

Du får alltså höja valfri summa mellan 200 (minimumbett) och 350 (pottbett). För att förklara Varför det blir 350 så kan du se det som att du först synar 100, och sen lägger in lika mycket som finns i potten, vilket är 250. Så då blir det alltså 100+250=350.